Gevaliadagen !

Jag brukar uppmana till att sätta rimliga mål, skriva listor och uppskatta när du kan pricka av på listan. Bättre … Mer